large small default
baner
Tadżykistan - Tojikiston
  Kraj, Ludzie, Przyroda

Mieszkańcy Tadżykistanu mają pełne prawo do korzystania z profitów jakie dają elektrownie wodne, mówi Zarifi. PDF Drukuj Email
Doniesienia prasowe
Wpisany przez Paweł Guzek   
wtorek, 02 października 2012 09:46

Mieszkańcy Tadżykistanu mają pełne prawo do korzystania z profitów jakie dają elektrownie wodne, mówi Zarifi.W oświadczeniu wydanym podczas generalnej debaty na 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, 29 września, minister spraw zagranicznych Tadżykistanu Hamrokhon Zarifi powiedział, że ​​ze względu na brak innych źródeł energii, niezwykle ważne dla Tadżykistanu, który ma ogromny potencjał energii wodnej,  jest rozwój hydroenergetyki w sposób planowy i zintegrowany.

 

 

 


"Zgodnie z traktatami międzynarodowymi, Tadżykistan ma pełne prawo do korzystania ze swoich zasobów naturalnych, w tym energii wodnej, ​​z korzyścią dla jego mieszkańców. Jednocześnie oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że Republika Tadżykistanu, rozwijając swój potencjał energii wodnej, nie ma zamiaru realizować wyłącznie własnych interesów kosztem innych ", powiedział tadżycki minister. "Wręc, przeciwnie, działania te należy ująć w  kontekście aktywnej współpracy Tadżykistanu Banku Światowego na rozwój techniczny, gospodarczy, społeczny i ekologiczny, w szczególności należy zwrócić uwagę na hydroelektrownię  Roghun, projekt, który ma zasadnicze znaczenie dla mojego kraju."

"Jednocześnie spodziewamy się, że w trakcie realizacji projektów, zainteresowane strony będą powstrzymywać się od pochopnych i nie przemyślanych wypowiedzi i działań, które mogą być w sprzeczności w stosunku do istniejących umów międzynarodowych i ducha przyjaźni, współpracy i dobrego sąsiedztwa ".

Zarifi zauważyć, że Tadżykistan przywiązuje istotne znaczenie dla interesów śródlądowych krajów rozwijających się, które są wrażliwe ze względu na ich położenie geograficzne. "Ma się rozumieć, że izolacja geograficznej Tadżykistanu i brak dostępu do morza, stanowi poważną przeszkodę na drodze do jego zrównoważonego rozwoju. Nie ma wątpliwości, że solidne i niezakłócone funkcjonowanie transportu i komunikacji łączące Tadżykistan poprzez sąsiednie kraje ze światem zewnętrznym staje się niezwykle ważne w tych okolicznościach. "

"W związku z tym zwracamy się do eliminacji wszystkich sztucznych i ekonomicznie nieuzasadnionych barier i przeszkód w transporcie i komunikacji w połączeniach między krajami regionu, które przyczyniają się do rozwoju i wzmacniania współpracy regionalnej i partnerstwa. Wyrażamy nadzieję, że odpowiednie działania ONZ w regionie będą zwracać należytą uwagę na ten problem. "

Tymczasem, w swoim przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Abdulaziz Kamilov wyraził zaniepokojenie planami Tadżykistanu i powiedział, że ​​wszystkie kwestie związane z wodno-energetycznym problemu Azji Środkowej należy uznać, zgodnie z ogólnie uznanymi normami prawa międzynarodowego wymienionym w konwencjach ONZ o ochronie zasobów wodnych z dnia 17 marca 1992 r. oraz Konwencji ONZ o prawie wykorzystania międzynarodowych cieków wodnych z dnia 21 maja 1997 roku.

"Dokumenty te wymagają przestrzegania zasad nie niszczenia środowiska i interesów krajów sąsiednich podczas korzystania z zasobów transgranicznych rzek" powiedział Uzbecki minister spraw zagranicznych.

 

źródło: asiaplus

Poprawiony: piątek, 05 października 2012 23:08